Наша школа
Наші учні
zast2
zast3
previous arrow
next arrow
 
Shadow

Ліцей №52 Львівської міської ради

Офіційний сайт закладу освіти

Підсумки роботи психологічної служби за 2020-2021н.р.

У 2020-2021 навчальному році була проведена психодіагностика рівня адаптації учнів 1-х та 5-х класів. Протягом року здійснювався моніторинг рівня самооцінки та мотивація до навчання учнів 3-4 класів, психічного стану та рівня тривожності учнів 6-11 класів. Також протягом навчального року була здійснена профорієнтаційна психодіагностика учнів 9-х класів.У 2020 – 2021 н.р. продовжувалась робота з профілактики проявів девіантної поведінки, тобто булінгу та появи насильницької моделі поведінки в учнів Ліцею.Під час дистанційного навчання психологічна підтримка та консультування для дітей, батьків та педагогічних працівників відбувалась у дистанційному режимі (телефонні консультації, консультації за допомогою Viber та Zoom)Проведені просвітницькі та групові корекційні заходи:

1. Заняття «Лідерство та прийняття відповідальності у підлітковому віці»

2. Цикл розвиткових занять  щодо побудови причинно-наслідкових зв’язків між вчинком та наслідками –

3. Заняття «Ми – першокласники»

4. Заняття на тему: «Розвиток креативності у шкільному житті»

5. Тиждень інформування учасників освітнього процесу щодо булінгу та толерантносту у освітній діяльності

6. Виступ на батьківських зборах «Особливості адаптації учнів у першому класі»

7. Заняття тема: «Мої позитивні риси» у рамках адаптації та програми «Конфліктологія»

8. Виступ на педагогічній раді. Тема: «Педагогічна етика у освітньому середовищі»

9. Навчальний кітч на тему» Конструктивні методи побудови ефективної комунікації між учасниками освітнього процесу» для педагогічних працівників Ліцею

10. Консиліум, присвячений адаптації учнів п’ятого класу – грудень

11. Консиліум, присвячений адаптації учнів першого класу – січень

12. Заняття на тему «Скажи «ні» конфліктам»

13. Заняття «Розвиток уяви, спостережливості та уваги»

14. Заняття «Формуємо дружній клас»

15. Семінар з елементами тренінгу для вчителів «Демократичний стиль педагогічного спілкування як запорука формування сприятливого психологічного клімату у освітньому процесі»

16. Заняття «Стресостійкість на ЗНО»

17. Заняття на тему «Цінність взаємовиручки та взаємодопомоги у дружніх стосунках»

18. Заняття на тема: «Як це буде у 5-му класі»

19. Заняття «Розвиток уваги, уяви та пам’яті» –

20. Заняття з учнями «Мій життєвий шлях»

21. Просвітницька робота з учнями стосовно гендерного виховання,засобів підвищення самооцінки, зниження рівня тривожності тощо.

22. Індивідуальне та групове психологічне консультування дітей, що мають труднощі у адаптації.

23. Консультування батьків п’ятикласників з питань адаптації.

24. Консультування батьків першокласників стосовно проблем адаптації дитини до школи.

25. Індивідуальне психологічне консультування для вчителів, щодо труднощів у комунікації у системах «людина-людина», «людина – організація», «людина – соціум»

26. Інформаційні заняття «Вибір професії.

27. Проект з онлайн консультування «Твій психолог»Кількість звернень за 2019-2020 навчальний рік:З боку батьків – 63 зверненьЗ боку педагогів – 58 зверненняЗ боку дітей – 154 зверненняПроведено корекційних занять з учнями молодшої ланки – 94

Записатись на співбесіду

Error: Contact form not found.

×